פיזה הוא מבחן בינלאומי בתחום החינוך הנערך בקרב תלמידים בני חמש-עשרה ברחבי העולם. הוא כולל נְתוּנֵי עָתֵק המתארים מגמות במערכות חינוך שונות. פיזה פתוח הוא פרויקט ראשון בעולם המאפשר גישה נוחה למחקר של נתונים אלו.

רקע חברתי-תרבותי-כלכלי
מגדר
 
היגד
תחום
נושא שאלון
שנת מבחן

מיומנות

מה רמת המיומנות והידע עמה מתחילים התלמידים את חייהם הבוגרים? המלצות להשוואה.


בקיאות

האם מערכת החינוך מצליחה להגדיל את אחוז המצטיינים בה? האם היא מצליחה להקטין את אחוז המתקשים?


מצטיינים

מתקשים

שאלונים

ניתוח